Pe 4.3.2022:

Mitta on täysi -työryhmä on järkyttynyt Venäjän hallinnon harjoittamasta kansainvälisten sopimusten, Ukrainan valtion itsemääräämisoikeuden, Ukrainan kansan historian, kielen ja kulttuurin ja ukrainalaisten siviilien turvallisuuden vakavasta loukkaamisesta ja suoranaisesta halveksunnasta.

Tunnemme syvää myötätuntoa siitä, että Ukrainassa taiteilijat ovat joutuneet luopumaan työstään ja ryhtymään taistelijoiksi; että kaikki ukrainalaiset ovat joutuneet luopumaan arjestaan, koskemattomuudestaan, turvallisuudentunteestaan. Monet ovat joutuneet luopumaan myös kodistaan ja rakkaistaan. Useat sadat jo hengestäänkin.

Tuemme Ukrainan kansaa täydestä sydämestämme ja haluamme lahjoittaa kaikki mielenilmauksen järjestämisestä yli jääneet palkintovarat, 1116,38 €, Ukrainan avustustyöhön. Lahjoitus tehdään UNICEFin kautta.

#SolidarityWithUkraine #SlavaUkraini

– – –

Досить, значить, досить  – команда вражена серйозним порушенням російським режимом міжнародних угод, відвертою зневагою до суверенітету Української держави, історії, мови та культури українського народу та безпеки цивільного населення України. Ми глибоко співчуваємо українським митцям, яким довелося кинути роботу і стати солдатами; і що всім українцям довелося відмовитися від свого повсякденного життя, від почуття безпеки та недоторканності. Багатьом також довелося відмовитися від своїх домівок і близьких. Сотні уже наклали своє життя. Ми всім серцем підтримуємо народ України і хочемо пожертвувати всі кошти, які у нас залишилися (€1116,38), на допомогу Україні. Пожертвування здійснюється через ЮНІСЕФ.

#СолідарністьЗУкраїною #СлаваУкраїні

– – –

Enough is enough -team is appalled by the Russian regime’s serious violation and outright contempt for international agreements, the sovereignty of the Ukrainian state, the history, language and culture of the Ukrainian people and the security of Ukrainian civilians.

We have deep sympathy for Ukrainian artists who’ve had to give up their work and become soldiers; that all Ukrainians have had to give up their daily lives, their integrity, their sense of security. Many have also had to give up their homes and loved ones. Hundreds of them already, also their lives.

We wholeheartedly support the people of Ukraine and would like to donate all the funds we have left (€ 1116.38), to the relief work in Ukraine. The donation is made through UNICEF.


Kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-alan vaatimukset saivat laajan kannatuksen
 

Kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-alan alojen vaatimukset valtiovallalle keräsivät runsaan viikon aikana lähes 10 000 allekirjoitusta. Senaatintorilla 3.2.2022 vaatimusten tueksi järjestetty mielenilmaus keräsi poliisin mukaan noin 2000 mielenosoittajaa paikan päälle. Ympäri Suomen järjestettiin lisäksi lukuisia oheistapahtumia. Mielenilmauksessa kuultiin kymmenen asiantuntijapuheenvuoroa, jotka ovat saatavilla kirjallisesti ja videoituina. Alat vaativat edelleen rajoitusten purkua ja elvytystä pandemian jälkihoitoon. 

Mielenilmauksen pohjana olivat alojen vaatimukset mm. tapahtumien välittömästä kokonaan avaamisesta, koronapandemian jälkihoidosta kulttuuri- ja tapahtuma-alalla sekä uudistuksista lainsäädäntöön. 

Runsaassa viikossa vaatimukset allekirjoitti lähes 10 000 henkilöä ja organisaatiota, näistä yli 800 oli organisaatioita ja 8500 yksittäistä henkilöä. 

Allekirjoittajien joukossa on lukuisia pieniä ja suuria yrityksiä ja yhteisöjä Kansallisoopperasta Ylimuonion Urheiluteatteriin. Vaatimukset allekirjoittivat mm. Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry, Finlandia-talo Oy, Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry, Helsingin Kulttuuritalo, LiveFIN, Live Nation Finland Oy,
Logomo Oy,
Musiikki & Media,
Music Finland, Music Manager´s Forum Finland, Nelonen Media Live, Night People Group Oy, Pop & Jazz Konservatorio, SM-liiga Oy, Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry, Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry, Suomen Messut Oyj, Taideyliopisto, Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto Teme, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, Taiteen perusopetusliitto TPO ry ja Tapahtumateollisuus ry. 

Täydellinen lista allekirjoittaneista on katsottavissa täällä: Allekisrjoittaneet.

Senaatintorilla 3.2.2022 järjestetyssä mielenosoituksessa pidetyt puheet ovat luettavissa täällä: Puheet. j
Puheita pitivät julkis-, hyvinvointi- ja valtiosääntöoikeuden asiantuntija Pauli Rautiainen; HIFK:n myyntijohtaja Markus Lindström; ohjaaja, dramaturgi; Suomen ohjaajat ja dramaturgit RY:n puheenjohtaja Lija Fischer; muusikko Anssi Kela; Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö; freelance-muusikko Aki Hauru; näyttelijä, Näyttelijäliiton puheenjohtaja Antti Timonen; Tapahtumateollisuus ry:n edunvalvontajohtaja Kati Kuusisto; elokuvaohjaaja Heikki Kujanpää; taideopiskelija Rasmus Arikka sekä runoilija Stina Saari. 

Keskeisin vaatimus, joka pätee edelleen, on avata kulttuuri- ja tapahtuma-ala kokonaan ja viipymättä. Hallitus suositteli avautumista 14.2. alkaen, mutta esitetyt avautumispäätökset sisältävät silti suhteettomia rajoituksia ja ovat suorastaan lainvastaisia. Ne eivät perustu avoimeen dataan eivätkä huomioi sitä kuinka nämä alat toimivat, millaisin järjestelyin, minkä kokoisissa tiloissa ja millä aikajänteellä ohjelmistoja rakennetaan.  

Hallintolain 34 §:n pääsääntö on, että asianosaista tulee kuulla asiassaan. Kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-aloja ei ole kuitenkaan kuultu kertaakaan rajoitustoimista päätettäessä, vaikka heidän elinkeinonsa on lähes kahden vuoden ajalta estetty. AVI ei ole päätöksissään perustellut sitä, miten kuuleminen vaarantaisi päätöksen täytäntöönpanon. Samaan aikaan AVI on kuitenkin järjestänyt webinaareina lukuisia tiedotustilaisuuksia päätöksistään, mikä osoittaa, että AVI:lla on ollut tosiasialliset edellytykset hallintolain 34 §:n lähtökohtaisesti edellyttämien kuulemisten järjestämiseen. 

Kulttuurialan elpyminen tulee viemään aikaa. Kulttuuri- ja tapahtuma-ala freelancereineen on nyt ajettu alas. Vaatimukset penäävät sen asia tunnustaminen, että kulttuuri, urheilu ja tapahtumat ovat osa suomalaista yhteiskuntaa ja niiden toimintakyky on varmistettava rahallisin tuin.

Mielenilmauksen järjesti Mitta on täysi- työryhmä, joka vastasi myös Eduskuntatalon edessä 3.6.2021 järjestetystä mielenilmauksesta.

Lähes kymmenen tuhannen organisaation ja yksityishenkilön allekirjoittama vaatimukset ovat kokonaisuudessaan:  


VIIMEINEN SULKU – OVET AUKI!

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoilta on viety oikeus työntekoon ja elinkeinoon ja yleisöiltä oikeus kulttuuriin ja kokoontumiseen. Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on suljettu, sulku on kestänyt eri muodoissaan pian kaksi vuotta. Tämän täytyy olla viimeinen sulku. Vaadimme kulttuuritilojen ja -tapahtumien avaamista heti.

Rajoitustoimenpiteet ovat perustuneet riskiarvioihin, eivät todennettuun dataan. Yleisötapahtumien kieltäminen on ollut näytösluonteista, ei näyttöperusteista. Juridisia perusteita rajoituksille ei ole. Riskipistetaulukko eli räkäindeksi on juridiselta statukseltaan vain THL:n verkkosivu vailla taustadataa. Tapahtumien kieltäminen on ollut viestinnän, ei taudin torjunnan työkalu. Me vaadimme, että päätöksenteko pohjaa tutkittuun tietoon sekä todennettuun, avoimeen dataan. 

Rajoituspolitiikka on kohdellut eri toimialoja epätasa-arvoisesti. Työn tekeminen, elinkeinon harjoittaminen, kulttuuri ja kokoontumisvapaus ovat kuitenkin perustuslaillisia oikeuksia pandemia-aikanakin. Emme enää suostu siihen, että kulttuuri ja tapahtuma-ala laitetaan aina ensimmäiseksi varmuuden vuoksi kiinni.

Sulkupolitiikka tapahtumien suhteen on ollut tempoilevaa. Rajoituksia on annettu lyhyellä varoitusajalla ja toisaalta äkilliset mielenmuutokset sulkujen höllentymisestä kuvastavat tietämättömyyttä alasta: peruttuja ja siirrettyjä kiertueita tai esityksiä ei voi nopeassa tahdissa palauttaa. Kulttuuri- ja tapahtuma-alaan kohdistuvia toimenpiteitä on suunniteltava yhdessä alan kanssa. Kun kulttuuri- ja tapahtuma-alan rajoituksia lähdetään purkamaan, se on tehtävä kulttuuri- ja tapahtuma-alan kanssa yhteistyössä. Vaadimme, että kulttuuri- ja tapahtuma-alaa kuullaan niitä koskevissa asioissa.  

Tulevia epidemioita on ennakoitava varautumalla. Koronapandemia ei ole ohi. Emme tiedä, onko tulossa uusia aaltoja, ja miten ne terveyteemme vaikuttavat. Myös kokonaan uusia pandemioita voi olla tulossa. Me vaadimme konkreettisia toimenpiteitä: tartuntatautilain uudistus, terveydenhuollon kapasiteetin varmistaminen, tarkoitustenmukaisten yritystukien kehittäminen, kulttuuriviennin sitominen osaksi ulkomaankauppaa sekä freelancereiden sosiaaliturvan varmistaminen.

Kulttuurialan elpyminen tulee viemään aikaa. Kulttuuri- ja tapahtuma-ala freelancereineen on ajettu alas. Ammattilaisia on kadonnut ja vaihtanut alaa; alalle valmistuvia puolestaan odottaa hutera kenttä. Yrityksiä on kaatunut. Freelancereiden resilienssi on ollut kovalla koetuksella ja osa voi henkisesti todella huonosti. Rajoitukset ja epätasa-arvoinen pandemianhoito ovat virittäneet sosiaalisen pommin jonka laukeaminen on jo alkanut ja tulee kestämään vuosia. Vaadimme kulttuuri- ja tapahtuma-alan elpymiseen investointeja ja tukea.

Paras tuki on kuitenkin sallia työnteko. Meillä on ammattitaito järjestää tapahtumia, jotka muotoutuvat eri olosuhteisiin. Tapahtuma-ala osaa työnsä. Yleisöltä ei saa viedä osallistumisen mahdollisuutta. Siksi me vaadimme, että sulku on viimeinen ja suomalaiset pääsevät jälleen nauttimaan kulttuurista, urheilusta ja kokoontumisista.  Kansalaisten terveyttä ei uhkaa vain virus vaan ennen kaikkea henkinen lamaannus ja näköalattomuus. Siksi vaadimme ovet täysin auki!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close